logo

Det ekonomiska läget

Seminiaret Det Ekonomiska läget i Blekinge
startade upp 2012 i Karlskrona.

Sedan dess arrangeras seminariet vartannat år i Karlskrona och vartannat i Ronneby där det finns Swedbank kontor. Det Ekonomiska läget finansieras av Sparbanksstiftelsen Kronan i tätt samarbete med kommunerna, högskolan, företagarföreningarna KFH och Ronneby Företagsgrupp. Syftet är att öka kompetensen och att ge en aktuell bild av den utveckling och det ekonomiska läge som råder på global, nationell och lokal nivå. Målgruppen är företagare, offentlig sektor och studenter.