logo

Karlskrona 2016, BTH

Program

 • 8.30 Inregistrering – intill Multisalen
 • 9.00 Välkommen –
  Henric Johnson, prorektor BTH
  Patrik Henningsson, bankchef
  Swedbank Blekinge
  Eva-Marie Andersson, vd KFH
 • 9.10 Det ekonomiska läget –
  Magnus Alvesson, prognoschef Swedbank
 • 9.45 Tillväxt med spets – Magnus Forsbrand,
  vd Karlskrona Science Park
 • 10.00 Ungdomar i företagande – ekonomichef
  Elin Olsson, produktchef Erik Wogén och
  vd Jonathan Arnlund, Pico UF
 • 10.15 Paus & mingel
 • 10.45 Regional utveckling – Marie Björck, ledamot
  Sparbanksstiftelsen Kronan
  Patrik Henningsson, bankchef Swedbank Blekinge
 • 10.55 Utveckling i skeppsvarv –
  Roger Danell, produktionschef Saab Kockums
 • 11.15 Digitaliseringen i samhället –
  Andreas Ekström, journalist
 • 12.20 Summering –
  Patrik Henningsson, bankchef Swedbank Blekinge
  Eva-Marie Andersson, vd KFH
 • 12.30 Lunch & mingel – Bistro J