logo

FREDAGEN DEN 20 APRIL 2018 KL. 8.30-13.30

Multisalen, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona

8.30 Inregistrering – kaffe

9.00 Välkommen
Anders Hederstierna, rektor, Blekinge Tekniska Högskola
Patrik Henningsson, bankchef, Swedbank Blekinge
Eva-Marie Andersson, vd KFH

9.10 Det ekonomiska läget
Ingrid Wallin Johansson, makroanalytiker Swedbank

9.45 Världens affärsmöjlighet
– strategisk hållbar utveckling

Göran Broman, professor, Blekinge Tekniska Högskola

10.05 Framtidens transportsystem
Filip Lilja, VP och medgrundare Einride

10.20 Mingel och förfriskningar

10.50 Lokal pott ett stöd i regionen
Marie Björck, ledamot, Sparbanksstiftelsen Kronan
Patrik Henningsson, bankchef, Swedbank

11.10 Hållbar framtidsutsikt
Louise Lindén, entreprenör, Blekingeambassadör, Live Green

11.30 Hållbar innovation
Tobias Ahlin, produktdesigner och strateg

12.45 Avslutning
Patrik Henningsson, bankchef Swedbank
Eva-Marie Andersson, vd KFH

Lunch & mingel – Bistro J